ODRŽAN SIKA SEMINAR ZA MAJSTORE, HOBISTE I PROFESIONALCE HOBISTE 1.10.2012

Dana 1.10.2012 održana je prezentacija SIKA materijala sa uključenim teoretskim i praktičnim dijelom. S obzirom na veliki odaziv, nadamo se da ćemo slično okupljanje oragnizirati u bližoj budućnosti.